Voor haar dienstverlening vraagt HnAdvies een vergoeding die van tevoren met de opdrachtgever wordt afgesproken.

HnAdvies hanteert haar eigen algemene voorwaarden die op deze site te raadplegen zijn.

Opdrachten van ondernemingen worden op basis van een freelance overeenkomst aangenomen waarin de omvang van de opdracht en de vergoeding worden overeengekomen.

U kunt hier onze Algemene Voorwaarden downloaden.